"Zoekend naar de mens achter de vondsten, willen wij ons hier graag even voorstellen."

Gerard

Lid van SAMPL

Vanuit een fascinatie voor het landschap ben ik fysische geografie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Hier is ook mijn grote liefde voor het rivierengebied ontstaan: een hoog-dynamisch landschap waarvan we alleen de laatst bewaarde fase kunnen zien. Wat ik echter altijd miste was de mens in het landschap. Niet alleen als vormende factor, maar zeker ook als onderdeel ervan. Waar woonde men? Hoe zag de omgeving er toen uit? Hoe gebruikte men het landschap, hoe werd het beleefd en welke plekken hadden een bijzondere betekenis? Om die vragen te kunnen beantwoorden, ben ik geoarcheologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf 2003 werkte ik voltijds bij VUhbs als fysisch geograaf en prospector.

Omdat het gebruik van natuursteen en de productie en bewerking van metaal zo nauw verweven zijn met het landschap, heb ik mij al gauw ook gespecialiseerd in deze materiaalcategorieën. Als senior specialist fysische geografie, prospectie en archeologische materialen zette ik vanaf 2017 mijn werk voort bij RAAP. Tegelijkertijd ben ik mij samen met Julie steeds meer gaan toeleggen op herkomstonderzoek van aardewerk en op de verhalen die dit oplevert. Overtuigd van de potentie van een integrale benadering van de archeologie heb ik mij hiernaast ook verdiept in het keramisch bouwmateriaal en Romeinse pijpaarden beeldjes. Samen met de expertise van Julie op het gebied van aardewerk kan ik daarom, sinds 2020 als zelfstandige, een belangrijk deel van een archeologische vindplaats in samenhang bestuderen.