“Voorwerpen bestuderen die dagelijks gebruikt werden;
dichter bij de mens kom je gewoon niet…”

Fysische geografie

Fysisch-geografisch onderzoek tijdens proefsleuven en opgravingen; advisering. Een goed begrip van het landschap en de stratigrafie waarin een vindplaats ligt, vormt de basis voor het ruimtelijk kader en de relatieve chronologie van de vindplaats, en voor de herkenning van relevante formatieprocessen.

knop_fysisch

Overzichtelijke profielen zijn een belangrijk middel om landschappelijke en archeologische informatie met elkaar in verband te brengen.

knop_fysisch

De fysisch geograaf in zijn natuurlijke habitat. Een gelukkig mens telt voor twee!

knop_fysisch

De paleogeografie van een vindplaats en de ontwikkeling daarvan biedt niet alleen een kader voor de archeologische ontwikkelingen, maar ook voor de gebruiksmogelijkheden van het landschap. Belangrijk is deze in overzichtelijke kaarten te presenteren op zo’n manier dat deze in te passen zijn in een ruimere regio.

knop_fysisch

Door jarenlange ervaring op het gebied van fysische geografie en prospectie kan ik in alle fasen van een project adviseren, meeschrijven of uitwerken.