“De studie van het vondstmateriaal is het fundament van het verhaal dat over het verleden kan verteld worden. Dat ‘vertellen’ kan je op vele manieren doen.”

Producten

Aardewerk & Archeologie wil een helder verhaal vertellen over de mensen die het vondstmateriaal dat we bestuderen, hebben gemaakt en gebruikt. Aan de basis hiervan staat de opbouw van een kwalitatief hoogstaande dataset. Op basis van deze data, nieuw of al bestaand, kunnen wij door middel van (natuur)wetenschappelijk onderzoek bestaande kennis verdiepen. Verkregen informatie leggen wij standaard vast in een basisrapportage, maar wij delen onze verhalen en kennis ook graag in wetenschappelijke of publieksvriendelijke boeken of artikelen, presentaties, workshops en cursussen.

Wij leveren altijd maatwerk. Ieder product wordt afgestemd op de wensen en het budget van de opdrachtgever. Wij denken graag met u mee over oplossingen die effectief én efficiënt zijn. Zo krijgt u kwalitatieve data en een relevant verhaal voor een passende prijs. Indien gewenst, kunnen wij ook advies bieden tijdens het schrijven van een Programma van Eisen, de uitvoering in het veld, of het schrijven van een evaluatie-, of basisrapport. Door in een vroeg stadium slimme keuzes te maken ten aanzien van de uitwerking, de inzet van (natuurwetenschappelijke) onderzoeksmethoden en publieksbereik is vaak veel mogelijk.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag. Het grote boek over het verleden is tenslotte van ons allemaal!

Analyse en rapportage

Wetenschappelijk onderzoek

Publieksbereik