“Voorwerpen bestuderen die dagelijks gebruikt werden;
dichter bij de mens kom je gewoon niet…”

Specialismen

Aardewerk & Archeologie heeft jarenlange ervaring in een groot aantal specialismen die hieronder kort worden toegelicht. Voor ieder specialisme geldt dat wij het opbouwen van een consistente en vergelijkbare dataset erg belangrijk vinden. Hierbij houden wij rekening met de archeologische context en de wijze waarop het vondstmateriaal hierin terecht is gekomen.

Aardewerk

Herkomstanalyse

Natuursteen

Slakmateriaal

Keramisch bouwmateriaal

Pijpaarde (Romeins)

knop_fysisch

Fysische geografie