“Archeologische vondsten zijn voor ons de letters, woorden en zinnen waarmee we het grote boek over het verleden kunnen aanvullen.”

Aardewerk & Archeologie bestaat uit twee specialisten met een grote passie voor archeologie: Julie Van Kerckhove en Gerard Boreel. Wij geloven dat archeologie een maatschappelijke bijdrage kan leveren door het verhaal achter de vondsten te vertellen.

“Archeologische vondsten zijn voor ons de letters, woorden en zinnen waarmee we het grote boek over het verleden kunnen aanvullen. Een boek dat steeds dikker wordt en waarvan soms alinea’s of zelfs hele hoofdstukken moeten worden herzien. Maar vooral een boek vol verhalen over mensen die lang geleden leefden. Wij zijn nieuwsgierig naar de manier waarop gemeenschappen in contact stonden met de wereld om hen heen, waar ze vandaan kwamen, hoe ze aan hun spullen kwamen en hoe ze omgingen met het landschap waarin zij leefden.”

De kern van ons werk is het bestuderen van opgegraven vondsten. De data die daaruit voortkomen zijn een cruciaal middel om het archeologische verhaal te vertellen. Soms is het handig om daarbij natuurwetenschappelijke technieken in te zetten. Het uiteindelijke verhaal kan op verschillende manieren verteld worden: in de vorm van een archeologische basisrapportage, een wetenschappelijk artikel, een publieksboek en alles daartussenin. Wij delen onze kennis graag! Zowel via geschreven teksten als door het geven van workshops en cursussen.

Speerpunt van ons werk is de aandacht voor het ‘gewone’ materiaal. Juist dit – in combinatie met de bijzondere vondsten – levert een goed beeld op van hoe men dagelijks omging met gebruiksvoorwerpen en materialen.

Aardewerk als getuige van migratiestromen…

Aardewerk als getuige van migratiestromen…

Inheemse boeren of Germaanse immigranten in de regio Tiel na de Romeinse verovering? Hoe nieuwe onderzoeksmethodes tot nieuwe inzichten leiden…Impressie van migranten op weg naar de regio Tiel (illustratie @Djenné Fila in opdracht van Aardewerk & Archeologie)Het...

Wrijfschalen van de Romeinse villa Voerendaal

Wrijfschalen van de Romeinse villa Voerendaal

Het Limburgs Museum heeft allerlei leuke dingen bedacht om de vondsten van de Romeinse villa Voerendaal onder de aandacht te brengen. Alle betrokken specialisten mochten daarvoor in een kort filmpje iets vertellen over een object uit hun vakgebied. In dit filmpje...

Lees al onze verhalen