“De studie van het vondstmateriaal is het fundament van het verhaal dat over het verleden kan verteld worden. Dat ‘vertellen’ kan je op vele manieren doen.”

Analyse en rapportage van archeologisch vondstmateriaal en fysische geografie

  • Wij leveren zowel basisrapportages als uitgebreidere rapportages met betrekking tot aardewerk, natuursteen, slakmateriaal, keramisch bouwmateriaal, Romeinse objecten van pijpaarde, fysische geografie of combinaties daarvan.
  • Wij bestuderen vondstmateriaal van zowel oud als recent archeologisch onderzoek, maar bijvoorbeeld ook uit museumcollecties.
  • Rapportage vindt minimaal plaats conform de vigerende richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
  • Rapportages zijn compleet met literatuur-, figuur- en tabellijsten.
  • Objecttekeningen kunnen worden verzorgd op aanvraag, of er wordt een advies gegeven over de te tekenen of fotograferen objecten.
  • Data wordt standaard opgeleverd in overzichtelijke tabellen die makkelijk aan uw database te koppelen zijn. In overleg zijn andere formaten mogelijk.