“De studie van het vondstmateriaal is het fundament van het verhaal dat over het verleden kan verteld worden. Dat ‘vertellen’ kan je op vele manieren doen.”

Delen van verhalen en kennis in publieksvriendelijke publicaties, presentaties, workshops en cursussen, bijvoorbeeld:

  • Artikel in een populair-wetenschappelijk tijdschrift
  • Publieksvriendelijke boeken
  • Een (jeugd)boek, waarbij fictie als ondersteunend middel wordt ingezet voor een groter bereik
  • Een blog
  • Een interactieve schrijf- of illustratieworkshop
  • Presentaties en workshops
  • Cursussen op het gebied van archeologische materialen, fysische geografie en prospectie.