“De studie van het vondstmateriaal is het fundament van het verhaal dat over het verleden kan verteld worden. Dat ‘vertellen’ kan je op vele manieren doen.”

Mogelijkheden (natuur)wetenschappelijk onderzoek

  • Herkomstanalyse van aardewerk door middel van een unieke combinatie van typologische, petrografische, chemische en fysische technieken.
  • Chemisch en metallurgisch onderzoek van slakmateriaal.
  • Het vertalen van uw onderzoeksvragen naar een wetenschappelijke publicatie zoals een artikel of opname in synthetiserend onderzoek.