“Voorwerpen bestuderen die dagelijks gebruikt werden;
dichter bij de mens kom je gewoon niet…”

Aardewerk

Waardering, analyse en rapportage van aardewerk uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Volle Middeleeuwen. Regionale aanpak met oog en waardering voor ál het aardewerk, of dit nu luxe-vaatwerk of gewone potten en pannen voor dagelijks gebruik betreft.

Dit handgevormd bakje – gevonden in de regio Tiel, nabij een huis uit het begin van onze jaartelling – is meegenomen door immigranten uit de Duitse Lippe-regio die zich in het rivierengebied hebben gevestigd.

Ingekraste inhoudsmaat op het oor van een Zuid-Spaanse olijfolieamfoor. Deze amfoor is later hergebruikt om graan in op te slaan en te verdelen onder de vele soldaten die in de West-Nederlandse forten verbleven. In de forten en de omliggende kampdorpen zijn vele scherven van dergelijke hergebruikte amforen met ingekraste cijfers en letters gevonden. Soms werd de inhoudsmaat aangeduid; soms de inhoud.

De krassen op de binnenkant van deze Romeinse wrijfschaal zijn wellicht ontstaan door het fijnwrijven van kruiden. Ook de roetsporen zeggen iets over het gebruik van deze wrijfschalen. Mogelijk werden de kruiden eerst lichtjes opgewarmd, zodat de smaken vrij kwamen.