“Voorwerpen bestuderen die dagelijks gebruikt werden;
dichter bij de mens kom je gewoon niet…”

Keramisch bouwmateriaal

Waardering, analyse en rapportage van grofkeramisch bouwmateriaal, waartoe meestal ook huttenleem wordt gerekend. Een gedegen beschrijving wordt gecombineerd met veel aandacht voor hergebruik.

Het meeste keramisch bouwmateriaal bestaat uit Romeinse dakpannen, de tegulae en imbrices. Afgebeeld is een een kopdeel van een imbrex met een volledig profiel.

Iedereen kent de complete voorbeelden van tegulae uit musea, meestal worden ze echter in fragmenten gevonden. Een enkele keer zijn ze nog aan elkaar te passen.

Informatie zit vaak in detail. Hier een heel klein restant van een stempel op een tegula.

Net als naar aardewerk kan Aardewerk & Archeologie onderzoek doen naar de herkomst van keramisch bouwmateriaal.