“Voorwerpen bestuderen die dagelijks gebruikt werden;
dichter bij de mens kom je gewoon niet…”

Natuursteen

Waardering, analyse en rapportage van natuursteen uit alle archeologische perioden, met uitzondering van bewerkt vuursteen. Aandacht voor het schijnbaar ongebruikte natuursteen. Selectieadvies voor verdere analyse.

Sommige artefacten van natuursteen zijn in te delen in een typologie. Door nauwkeurig naar de datering van de vondstcontext te kijken kan deze typologie vaak nauwkeuriger gedateerd worden.

Uit de vestingwerken van Sittard werden door RAAP harde mergelblokken verzameld met ingekraste Romeinse cijfers. Deze werden in de groeve aangebracht om aan te duiden welke stenen uit dezelfde laag zijn gewonnen om te veel variatie in dikte te voorkomen.

Door VUhbs werden in de tiende-eeuwse nederzetting Zandwijk, tegenover Tiel, aanwijzingen gevonden voor de nabewerking van geïmporteerde halfproducten van maalstenen van basaltlava uit de Duitse Eifel. Aanwijzingen zitten soms in kleine, onooglijke dingen. De hier getoonde uitslag is het afval dat vrijkomt bij het definitief in vorm beitelen van een maalsteen.

Dat natuursteen ook na gebruik zijn waarde blijft behouden blijkt uit de vele voorbeelden van hergebruik. Het hier getoonde stuk tufsteen is oorspronkelijk als bouwmateriaal geïmporteerd uit de Duitse Eifel. Na afbraak van de gebouwde constructie heeft men het fragment tufsteen opnieuw bewerkt tot een gewicht, waar een touw omheen geslagen kan worden.

Niet al het natuursteen werd geïmporteerd en/of bewerkt. Ook uit de directe omgeving werden rivier- of zwerfkeien verzameld voor uiteenlopende doelen. Hier werd op Cuijk-De Nielt door BAAC een steenconcentratie blootgelegd uit de Romeinse tijd.